Cennik

Cennik

Żłobek Muzyczny SAKSOFONIK CENNIK NA ROK 2023r.

Kwota czesnego wraz z zajęciami dodatkowymi wynosi 1600 zł + WYŻYWIENIE

 Wpisowe 800 zł 

(Dofinansowanie ZUS w wysokości 400 zł miesięcznie na 1-sze dziecko, lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na 2-gie i kolejne od 12-36 miesiąca  w wysokości 500 na 2 lata lub 1000 przez rok

*Wszelkie opłaty należy dokonywać na kotno bankowe:   Alior Banku :  02 2490 0005 0000 4530 9508 6042

DOFINANSOWANIE MIEJSC W ŻŁOBKU Z BUDŻETU GMINY WROCŁAW na rok 2024/25r

Zakres zadania: opieka dzienna nad dziećmi w wieku od ukończenia 12 miesiąca i 1 dzień do ukończenia 3 roku życia, sprawowana w formie żłobka.Zadanie publiczne realizowane jest w Żłobku Muzycznym Saksofonik przy ul. S.Świstackiego 21/1a we Wrocławiu 50-430.

Godziny pracy żłobka: 7:00-17:00

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na miejsca współfinansowane: Zgodne z zarządzeniem Nr 4733/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz żłobków niepublicznych z miejscami dotowanymi przez gminę Wrocław. Aby przystąpić do rekrutacji, należy złożyć wniosek elektroniczny tu:

https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek/logowanie

Wysokości miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem ponoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w roku szkolnym 2024/25 wynosi 830zł.

Wysokość opłaty za zajęcia dodatkowe objęte odrębną umową  wynosi 270zł.

Stawka dzienna za wyżywienie w roku szkolnym 2024/25 wynosi 23 zł/dzień.

opłata roczna: 600

Organem nadzorującym Żłobek jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia,

dane kontaktowe: tel. 71 777 86 99; e-mail. wzd@um.wroc.pl